Тип: Гоблен
Група: Животни
Размер: 45 x 33 cm
Цветове: 36
Конци: DMC
Бод: Гобленов
Техника: 1:4
Рамка: Не
Ниво на сложност:  (4/5)