Тип: Гоблен
Група: Животни
Размер: 55 x 43 cm
Цветове: 23
Конци: Anchor
Бод: Гобленов
Техника: 1:4
Рамка: Не
Ниво на сложност:  (4/5)