Тип: Гоблен
Група: Портрети
Размер: 22 x 18 cm
Цветове: 28
Конци: Български
Бод: Гобленов
Техника: 1:1
Рамка: Не
Ниво на сложност:  (4/5)