Тип: Гоблен
Група: Религиозни
Размер: 25 x 25 cm
Цветове: 19
Конци: Български
Бод: Гобленов
Техника: 1:4
Рамка: Не
Ниво на сложност:  (4/5)