Тип: Гоблен
Група: Религиозни
Размер: 32 x 26 cm
Цветове: 18
Конци: Български
Бод: Гобленов
Техника: 1:4
Рамка: Не
Ниво на сложност:  (4/5)