Тип: Гоблен
Група: Религиозни
Размер: 34 x 27 cm
Цветове: 26
Конци: DMC
Бод: Гобленов
Техника: 1:4
Рамка: Не
Ниво на сложност:  (4/5)