Тип: Гоблен
Група: Религиозни
Размер: 35 x 27 cm
Цветове: 24
Конци: Puppets
Бод: Гобленов
Техника: 1:1, 1:4
Рамка: Да
Ниво на сложност:  (3/5)