Тип: Гоблен
Група: Други
Размер: 44 x 36 cm
Цветове: 28
Конци: Puppets
Бод: Гобленов
Техника: 1:4
Рамка: Не
Ниво на сложност:  (4/5)