Тип: Гоблен
Група: Цветя
Размер: 44 x 36 cm
Цветове: 30
Конци: Ljubica
Бод: Гобленов
Техника: 1:4
Рамка: Да
Ниво на сложност:  (3/5)