Тип: Гоблен
Група: Религиозни
Размер: 28 x 20 cm
Цветове: 34
Конци: Puppets
Бод: Гобленов
Техника: 1:1
Рамка: Не
Описание: Гоблен ушит по Вилеровия каталог сголямо качество.
Ниво на сложност:  (4/5)