Тип: Гоблен
Група: Религиозни
Размер: 30 x 24 cm
Цветове: 0
Конци: Български
Бод: Гобленов
Техника: 1:1
Рамка: Не
Ниво на сложност:  (3/5)