Тип: Гоблен
Група: Религиозни
Размер: 18 x 15 cm
Цветове: 17
Конци:
Бод:
Техника: 1:1
Рамка: Не
Ниво на сложност:  (3/5)