Тип: Гоблен
Група: Портрети
Размер: 0 x 0 cm
Цветове: 2
Конци: Puppets
Бод: Гобленов
Техника: 1:4
Рамка: Да
Ниво на сложност:  (1/5)