Тип: Гоблен
Група: Религиозни
Размер: 30 x 25 cm
Цветове: 17
Конци: DMC
Бод: Гобленов
Техника: 1:1
Рамка: Не
Ниво на сложност:  (3/5)