Тип: Гоблен
Група: Религиозни
Размер: 51 x 39 cm
Цветове: 0
Конци: Български
Бод: Гобленов
Техника: 1:4
Рамка: Не
Ниво на сложност:  (3/5)