Тип: Гоблен
Група: Религиозни
Размер: 32 x 24 cm
Цветове: 0
Конци: DMC
Бод: Гобленов
Техника: 1:1
Рамка: Да
Ниво на сложност:  (3/5)