Тип: Гоблен
Група: Пейзажи
Размер: 55 x 72 cm
Цветове: 34
Конци: DMC
Бод: Гобленов
Техника: 1:4
Рамка: Да
Ниво на сложност:  (4/5)