Тип: Гоблен
Група: Религиозни
Размер: 35 x 26 cm
Цветове: 29
Конци: DMC
Бод: Гобленов
Техника: 1:1
Рамка: Не
Ниво на сложност:  (3/5)