Тип: Гоблен
Група: Битови сцени
Размер: 17 x 27 cm
Цветове: 31
Конци: DMC
Бод: Гобленов
Техника: 1:1
Рамка: Не
Ниво на сложност:  (4/5)