Тип: Гоблен
Група: Животни
Размер: 20 x 16 cm
Цветове: 18
Конци: Български
Бод: Гобленов
Техника: 1:1
Рамка: Не
Ниво на сложност:  (4/5)