Тип: Гоблен
Група: Религиозни
Размер: 28 x 20 cm
Цветове: 34
Конци: Anchor
Бод: Гобленов
Техника: 1:1
Рамка: Не
Ниво на сложност:  (4/5)