Тип: Гоблен
Група: Портрети
Размер: 29 x 25 cm
Цветове: 9
Конци: Anchor
Бод: Гобленов
Техника: 1:1
Рамка: Не
Ниво на сложност:  (3/5)