Тип: Гоблен
Група: Романтични
Размер: 27 x 15 cm
Цветове: 14
Конци: Anchor
Бод: Гобленов
Техника: 1:1
Рамка: Не
Ниво на сложност:  (4/5)