Тип: Гоблен
Група: Пейзажи
Размер: 22 x 30 cm
Цветове: 35
Конци: Anchor
Бод: Гобленов
Техника: 1:1
Рамка: Да
Ниво на сложност:  (4/5)