Тип: Гоблен
Група: Религиозни
Размер: 32 x 38 cm
Цветове: 37
Конци: DMC
Бод:
Техника: 1:1
Рамка: Да
Ниво на сложност:  (3/5)