Тип: Гоблен
Група: Религиозни
Размер: 38 x 43 cm
Цветове: 36
Конци: DMC
Бод:
Техника: 1:1
Рамка: Да
Ниво на сложност:  (4/5)