Тип: Гоблен
Група: Пейзажи
Размер: 38 x 30 cm
Цветове: 38
Конци: DMC
Бод: Гобленов
Техника: 1:4
Рамка: Не
Ниво на сложност:  (3/5)