Тип: Гоблен
Група: Пейзажи
Размер: 42 x 26 cm
Цветове: 46
Конци: DMC
Бод: Гобленов
Техника: 1:4
Рамка: Не
Ниво на сложност:  (4/5)