Тип: Гоблен
Група: Пейзажи
Размер: 22 x 26 cm
Цветове: 38
Конци: Anchor
Бод: Гобленов
Техника: 1:1
Рамка: Не
Ниво на сложност:  (4/5)