Тип: Гоблен
Група: Пейзажи
Размер: 26 x 22 cm
Цветове: 36
Конци: DMC
Бод: Гобленов
Техника: 1:1
Рамка: Не
Ниво на сложност:  (3/5)