Тип: Гоблен
Група: Пейзажи
Размер: 12 x 18 cm
Цветове: 127
Конци: DMC
Бод: Гобленов
Техника: 1:1
Рамка: Не
Ниво на сложност:  (4/5)