Тип: Гоблен
Група: Религиозни
Размер: 33 x 23 cm
Цветове: 32
Конци: DMC
Бод: Гобленов
Техника: 1:1
Рамка: Не
Ниво на сложност:  (5/5)