Тип: Гоблен
Група: Фантастични
Размер: 18 x 30 cm
Цветове: 29
Конци: Други
Бод: Гобленов
Техника: 1:1
Рамка: Не
Ниво на сложност:  (4/5)