Тип: Гоблен
Група: Религиозни
Размер: 32 x 21 cm
Цветове: 16
Конци: DMC
Бод:
Техника:
Рамка: Не
Ниво на сложност:  (3/5)