Тип: Гоблен
Група: Битови сцени
Размер: 0 x 0 cm
Цветове: 0
Конци: DMC
Бод: Контурен
Техника:
Рамка: Да
Ниво на сложност:  (2/5)