Тип: Гоблен
Група: Портрети
Размер: 22 x 16 cm
Цветове: 4
Конци: DMC
Бод: Гобленов
Техника: 1:4
Рамка: Не
Ниво на сложност:  (3/5)