Тип: Гоблен
Група: Животни
Размер: 46 x 34 cm
Цветове: 0
Конци: Български
Бод: Гобленов
Техника: 1:1
Рамка: Да
Ниво на сложност:  (4/5)