Тип: Гоблен
Група: Пейзажи
Размер: 15 x 21 cm
Цветове: 18
Конци:
Бод:
Техника:
Рамка: Да
Ниво на сложност:  (3/5)