Тип: Гоблен
Група: Детски
Размер: 20 x 15 cm
Цветове: 7
Конци:
Бод:
Техника:
Рамка: Да
Ниво на сложност:  (4/5)