Тип: Гоблен
Група: Религиозни
Размер: 26 x 34 cm
Цветове: 57
Конци: DMC
Бод: Гобленов
Техника: 1:1
Рамка: Не
Ниво на сложност:  (4/5)