Тип: Гоблен
Група: Религиозни
Размер: 34 x 23 cm
Цветове: 35
Конци: Други
Бод: Гобленов
Техника: 1:1
Рамка: Да
Ниво на сложност:  (4/5)