Тип: Гоблен
Група: Пейзажи
Размер: 50 x 22 cm
Цветове: 37
Конци: DMC
Бод: Гобленов
Техника: 1:4
Рамка: Да
Ниво на сложност:  (3/5)