Тип: Гоблен
Група: Религиозни
Размер: 40 x 40 cm
Цветове: 30
Конци: DMC
Бод: Кръстат
Техника:
Рамка: Да
Ниво на сложност:  (3/5)