Тип: Гоблен
Група: Животни
Размер: 340 x 530 cm
Цветове: 0
Конци: DMC
Бод: Гобленов
Техника: 1:4
Рамка: Да
Ниво на сложност:  (3/5)