Тип: Гоблен
Група: Религиозни
Размер: 0 x 0 cm
Цветове: 0
Конци: Други
Бод: Комбиниран
Техника:
Рамка: Не
Ниво на сложност:  (4/5)