Тип: Гоблен
Група: Портрети
Размер: 0 x 0 cm
Цветове: 0
Конци: Ljubica
Бод: Гобленов
Техника: 1:4 с детайли
Рамка: Не
Ниво на сложност:  (4/5)