Тип: Гоблен
Група: Митология
Размер: 0 x 0 cm
Цветове: 7
Конци: Български
Бод: Гобленов
Техника: 1:4
Рамка: Не
Ниво на сложност:  (2/5)