Тип: Гоблен
Група: Пейзажи
Размер: 47 x 63 cm
Цветове: 0
Конци: Anchor
Бод: Гобленов
Техника: 1:4
Рамка: Не
Ниво на сложност:  (4/5)