Тип: Гоблен
Група: Портрети
Размер: 46 x 32 cm
Цветове: 46
Конци: Български
Бод: Гобленов
Техника: 1:1, 1:4
Рамка: Не
Ниво на сложност:  (4/5)