Тип: Гоблен
Група: Пейзажи
Размер: 63 x 52 cm
Цветове: 31
Конци: DMC
Бод: Гобленов
Техника: 1:4
Рамка: Не
Ниво на сложност:  (4/5)